Ostrowiec Św., dnia 29.11.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Dostawa artykułów elektrycznych dla Zakładu Usług Miejskich

w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2017r.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie do 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 – SEKRETARIAT

 w kopercie z dopiskiem:

„Dostawa artykułów...

Ostrowiec Św., dnia 29.11.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW INSTALACYJNO – SANITARNYCH

DLA ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2018r.”

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (zamówienie do 30 000 euro).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.12.2017r. do godziny 10ºº.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 &ndash...

Ostrowiec Św., dnia 29.11.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Usług Miejskich

w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018r.”

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2017r., do godziny 10ºº.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 &ndash...

Ostrowiec Św., dnia  29.11.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Dostawa artykułów instalacyjno – grzewczych dla Zakładu Usług Miejskich

w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018r.”

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie do 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 – SEKRETARIAT

 w kopercie z dopiskiem...

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

 w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Sienkiewicza 65/15

24,76

17,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny
od 01 lutego 2018 r
. (możliwość wcześniejszego objęcia lokalu
w uzgodnieniu z obecnym najemcą)

2

Reja 11 lokal Nr I

45,08

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 9,60

12,00

plus 10% wylicytowanej stawki najmu
w przypadku pomieszczenia magazynowego

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny
od...

Ostrowiec Św., dnia 13.11.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - zarządzanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie do 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 – SEKRETARIAT w kopercie
z...

Ostrowiec Św., dnia 18.10.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Likwidacja nakładów (środków trwałych) i wyposażenia tworzących Ośrodek Wypoczynkowy (Wczasowy) Zakładu Usług Miejskich w Krynicy Morskiej, w tym rozbiórka obiektów znajdujących się na działkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 37/2, 38, 39 położonych w Krynicy Morskiej (obwód geodezyjny Przebrno) wraz z uporządkowaniem terenu oraz przygotowaniem stosownej dokumentacji projektowej i...

Ostrowiec Św., dnia 10.10.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków (stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, administrowanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim), wymaganych Prawem Budowlanym zgodnie z artykułem 62 ust 1. pkt. 1. oraz art. 62 ust. 1. pkt.2.”

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

 w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Polna 46

70,40

12,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

2

Chmielna 1A

45,65

2,50

inst. wod.,

kan., elekt.

Lokal wolny

3

Iłżecka 1/5

30,59+ pomieszczenie w piwnicy 25,79 – razem 56,38

2,50

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

4

Sienkiewicza 65/5A

28,76

4,00

inst. wod.,

kan., elekt.

Ostrowiec Św., dnia 03.10.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23  informuje, że nastąpiła

zmiana terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie

Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” – ZUM/zp/27/2017

 

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Termin złożenia oferty: do 11.10.2017r. do godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 11.10.2017r. godz. 1020

 

 Pozostałe warunki nie ulegają...

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego