ZUM.NDL.4150.4.2018.MS

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Starokunowska 1/7

206,42

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 32,51

12,00

plus 10% wylicytowanej stawki najmu
w przypadku pomieszczenia magazynowego

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny.

2

Starokunowska 1/7

4,08

12,00

Lokal wolny

3

Reja 11 lokal Nr I

45,08

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 9,60

10,00...

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 24.08.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Wykonanie rozwiązań zastępczych (ponadstandardowych), zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu położonego przy ul. Kuźnia 42 oraz przy ul. Kuźnia 44 w Ostrowcu Świętokrzyskim

    

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2018r., do godziny 10ºº.

ZUM.NDL.4150.3.2018.MS

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Starokunowska 1/7

206,42

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 32,51

12,00

plus 10% wylicytowanej stawki najmu
w przypadku pomieszczenia magazynowego

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny od dnia 01.09.2018 r.

2

Starokunowska 1/7

4,08

12,00

Lokal wolny od dnia 01.09.2018 r.

3

Mickiewicza 18

52,40

12,00

inst...

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 21.06.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Usługa odbioru i wywozu nieczystości płynnych z szamb znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski a zarządzanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. ”

 

    

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28...

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 25.05.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Serwis i konserwacja central wentylacyjnych w budynku administrowanym przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

     

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.06.2018r., do godziny 10ºº.

w Zakładzie Usług Miejskich w...

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 10.05.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Serwis i konserwacja central wentylacyjnych w budynku administrowanym przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

    

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.05.2018r., do godziny 10ºº.

w Zakładzie Usług Miejskich w...

ZUM.NDL.4150.2.2018.MS

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Reja 11 lokal Nr I

45,08

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 9,60

10,00

plus 10% wylicytowanej stawki najmu
w przypadku pomieszczenia magazynowego

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

2

Mickiewicza 18

52,40

11,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

3

Chmielna 1A

45,65

2,00

inst. wod.,

kan., elekt.

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Reja 11 lokal Nr I

45,08

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 9,60

10,00

plus 10% wylicytowanej stawki najmu
w przypadku pomieszczenia magazynowego

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny
od 01 marca
2018 r.

2

Mickiewicza 18

52,40

11,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny
od 01 marca
2018 r.

3

Chmielna 1A

45,65

2,00

inst...

Ostrowiec Św., dnia 28 .12.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Dostawę materiału o nazwie kruszywo łamane wapienne dla 
 Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018r.

 zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.01.2018r. do godziny 10ºº.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10...

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego