Ostrowiec Św., dnia 11.06.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Wykonanie i montaż konstrukcji tablicy reklamowej”

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (zamówienie do 30 000 euro).

 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2019 r. do godziny 10ºº.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 – SEKRETARIAT  w kopercie z dopiskiem:

OFERTA „WYKONANIE I MONTAŻ...

ZUM.NDL.4150.3.2019.MS

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Iłżecka 1/5

89,61

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 16,04

15,00

plus 10% wylicytowanej stawki najmu
w przypadku pomieszczenia magazynowego

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

2

Kościelna 16

81,38

15,00

inst. wod.,

kan., elekt., gazową,

Lokal wolny

3

Starokunowska 1/7

51,23

60,00

inst. wod.,

kan., elekt.

ZUM.NDL.4150.2.2019.MS

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Iłżecka 1/5

89,61

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 16,04

20,00

plus 10% wylicytowanej stawki najmu
w przypadku pomieszczenia magazynowego

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

2

Kościelna 16

81,38

20,00

inst. wod.,

kan., elekt., gazową,

Lokal wolny

3

Starokunowska 1/7

51,23

60,00

inst. wod.,

kan., elekt.

Zobacz:    Ogłoszenie.

Zobacz:    Zapytanie ofertowe.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 05.03.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej zabudowy przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach wielorodzinnych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski a zarządzanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

    

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

ZUM.NDL.4150.1.2019.MS

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Iłżecka 1/5

89,61

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 16,04

22,00

plus 10% wylicytowanej stawki najmu
w przypadku pomieszczenia magazynowego

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

2

Kościelna 16

81,38

20,00

inst. wod.,

kan., elekt., gazową,

Lokal wolny

3

Starokunowska 1/7

51,23

60,00

inst. wod.,

kan., elekt.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 21.12.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Usługa odbioru i wywozu nieczystości płynnych z szamb znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski a zarządzanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. ”

     

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28...

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 14.12.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Serwis i konserwacja central wentylacyjnych w budynku administrowanym przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

     

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2018r., do godziny 10ºº.Ogłoszenie nr 661635-N-2018 z dnia 2018-12-13 r. 

Zakład Usług MiejskichSukcesywna dostawa kostki brukowej i innych wyrobów betonowych dla Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych...

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego