Ostrowiec Św., dnia 28 .12.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Dostawę materiału o nazwie kruszywo drogowo – budowlane

-nie wapienne- dla  Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018r.

 zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.01.2018r. do godziny 10ºº.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec...

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

 w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Sienkiewicza 65/15

24,76

13,00

elekt., co.

Lokal wolny
od 01 lutego 2018 r
. (możliwość wcześniejszego objęcia lokalu
w uzgodnieniu z obecnym najemcą)

2

Reja 11 lokal Nr I

45,08

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 9,60

10,00

plus 10% wylicytowanej stawki najmu
w przypadku pomieszczenia magazynowego

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny
od 01 marca

numer sprawy: ZUM /z p/45/2017

Ogłoszenie o wyborze oferty

1.    Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Adres:

ul. Żabia 23

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

REGON:            291132977             

NIP:                661 – 20 – 18 - 431

Telefon:           (41) 265-10-50

numer sprawy: ZUM /z p/44/2017

Ogłoszenie o wyborze oferty

1.    Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Adres:

ul. Żabia 23

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

REGON:            291132977             

NIP:                661 – 20 – 18 - 431

Telefon:           (41) 265-10-50

numer sprawy: ZUM /z p/54/2017

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego

1.    Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:

ZAKŁD USŁUG MIEJSKICH

Adres:

ul. Żabia 23

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

REGON:            291132977             

NIP:                661 – 20 – 18 - 431

Telefon:           (41) 265-10-50

numer sprawy: ZUM /z p/43/2017

Ogłoszenie o wyborze oferty

1.    Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:

ZAKŁD USŁUG MIEJSKICH

Adres:

ul. Żabia 23

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

REGON:            291132977             

NIP:                661 – 20 – 18 - 431

Telefon:           (41) 265-10-50

Faks:             &nbsp...

Ostrowiec Św., dnia 11.12.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Dostawę worków foliowych dla 
 Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018r.

 zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2017r. do godziny 10ºº.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 &ndash...

Ostrowiec Św., dnia 11.12.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Dostawę środków czystości dla Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018r.

 

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2017r, do godziny 10.00.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 – SEKRETARIAT,  w kopercie...

Ostrowiec Św., dnia 11.12.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Dostawę rękawic ochronnych dla 
 Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018r.

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2017r. do godziny 10ºº.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 11 – SEKRETARIAT

w...

Ostrowiec Św., dnia  11.12.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy-

badania wstępne, okresowe i kontrolne na potrzeby

Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018r.

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2017r., do godziny 10ºº.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ul. Żabia 23, 27 – 400...

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego