1. Ogłoszenie.

2. Zapytanie ofertowe.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 20.11.2020 r.

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

 

 

Zaprasza do złożenia ofert w drugim postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

 

„Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku biurowym przy
ul. Świętokrzyska 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim
administrowanym przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim”

 

 

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro

ZUM.NDL.4150.2.2020.MS

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Starokunowska 1/7

51,23

60,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

2

Sienkiewicza 65/5A

28,76

4,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

3

Chmielna 1A

45,65

2,00

inst. wod.,

kan., elekt.

Lokal wolny

4

Os. Ogrody 12

130,65

5,50

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego