MASZ ZADŁUŻENIE

ZA MIESZKANIE WCHODZĄCE W SKŁAD ZASOBU

MIESZKANIOWEGO GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

 200px POL Ostrowiec Świętokrzyski COA.svg

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

DAJE CI SZANSĘ, ABY GO SPŁACIĆ!

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i rosnącym potrzebom

oraz mając na celu pomoc mieszkańcom

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Jarosław Górczyński

informuje, iż z dniem 09.10.2018 r., został przyjęty Program w sprawie

umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu korzystania z lokali

wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

w formie świadczenia rzeczowego.

 

Na czym polega Program?

Na umożliwieniu najemcom odpracowania powstałych...

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Św. informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych- Aleksandrą Fil – możliwy jest pod numerem tel.: 041 265 10 50 wew.111, lub w siedzibie ZUM ul. Żabia 23, Ostrowiec Św. pokój nr 18.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień umowy najmu lokalu, na podstawie art. 6 ust.1 lub art. 9 ust. 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane w...

Dyrektor Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjmuje interesantów

 w siedzibie Zakładu  po uprzednim osobistym uzgodnieniu

w sekretariacie daty oraz godziny spotkania.

Załącznik do
Zarządzenie Nr 23/2016
z dnia 16 czerwca 2016 roku

Cennik stawek za reklamy

 

Lp.

Rodzaj reklamy

Jednostka rozliczeniowa

Stawka netto *

Okres czasu przyjęty dla danej stawki

Uwagi

1.

Reklama na słupach oświetlenia ulicznego

do 5 sztuk reklam

21,00 zł/szt.

1 miesiąc

W przypadku reklam okazjonalnych, krótkotrwałych (krótszych niż jeden miesiąc) stawkę należy przeliczyć zgodnie z ilością dni, przyjmując, że średnio miesiąc ma 30 dni.

od 5 sztuk do 10 sztuk reklam

18,00 zł/szt.

1 miesiąc

od 10 sztuk do 50 sztuk reklam

16,00 zł/szt.

1...

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego