Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Św. informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23.

2. Kontakt z  Inspektorem ochrony danych- Aleksandrą Fil –  możliwy jest pod numerem  tel.: 041 265 10 50 wew. 111, lub w siedzibie ZUM ul. Żabia 23, Ostrowiec Świętokrzyski pokój nr 18.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień umowy najmu lokalu, na podstawie art. 6 ust.1  lub art. 9 ust. 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu ZUM na podstawie zawartej z ZUM umowy powierzenia lub instytucje państwowe, które na wniosek ZUM zajmują się egzekwowaniem należności, np. Sąd, komornik sądowy lub skarbowy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy najmu lokalu, a po tym czasie, przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń  i  archiwizowania danych zgodnie  z  Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w ZUM.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych ( tj. do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek konieczny realizacji postanowień umowy najmu zajmowanego przez Panią/Pana lokalu.

 

 

  1. Klauzula informacyjna dla najemców lokali.pdf
  2. Klauzula informacyjna dla przystępujących do przetargów.pdf
  3. Klauzula informacyjna dla spraw związanych z najmem lokalu.pdf
  4. Klauzula informacyjna na etapie rekrutacji.pdf

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego