Informacja na temat zasobu lokalowego – stan na dzień 01 czerwca 2018 roku

Samorządowy zakład budżetowy Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje w chwili obecnej, zgodne ze swoim statutem, zmienionym ostatni raz 14 października 2010 roku (uchwała Nr LXI/763/2010) zadania gminy
w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

Na dzień 01 września 2018 roku przekazany na rzecz ZUM zasób obejmuje:

              lokale mieszkalne – 1.076 lokale o pow. użytkowej 39.264,51 m2,

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego