1. Ogłoszenie.

2. Zapytanie ofertowe.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 20.11.2020 r.

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

 

 

Zaprasza do złożenia ofert w drugim postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

 

„Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku biurowym przy
ul. Świętokrzyska 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim
administrowanym przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim”

 

 

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego