ZUM.NDL.4150.4.2020.MS

OGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

W ZAKRSIE PRZETAGU
NA WYNAJEM LOKALI UŻYTJKOWYCH
W DNIU 30 GRUDNIA 2020 ROKU

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 08 grudnia 2020 roku w sprawie przetargu na wynajem lokali użytkowych w dniu 30 grudnia 2020 roku informuje:

Z uwagi na fakt, iż w planowanym terminie przetargu ma odbyć się sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w której będą brać udział Członkowie Komisji Przetargowej, termin przetargu ulega zmianie.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 23, w...

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego