Ostrowiec Św., dnia 05.12.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Usług     Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019r.”

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.12.2018r., do godziny 10ºº.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr...

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 04.12.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Konserwacja dźwigów elektrycznych w budynku biurowym administrowanym przez Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim ”.

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.12.2018r., do godziny 10:00.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23,

27 – 400 Ostrowiec Św., w pok...

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 04.12.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Obsługa konserwacyjna systemów technicznych, funkcjonujących
w budynku biurowym administrowanym przez Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22
w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2018r., do godziny 10:00.

w Zakładzie Usług Miejskich w...Ogłoszenie nr 652258-N-2018 z dnia 2018-11-23 r. 

Zakład Usług MiejskichDostawa benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do bezpośredniego tankowania paliwa na potrzeby ZUM w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych...

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 12.10.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

Drugie zapytanie ofertowe

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żabia 23, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski a zarządzanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 roku”

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie do 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w...

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 04.10.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski a zarządzanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 roku”

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie do 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 – SEKRETARIAT w...

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 25.09.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków (stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, administrowanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim), wymaganych Prawem Budowlanym zgodnie z artykułem 62 ust 1. pkt. 1. oraz art. 62 ust. 1. pkt.2.”

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro

ZUM.NDL.4150.4.2018.MS

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Starokunowska 1/7

206,42

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 32,51

12,00

plus 10% wylicytowanej stawki najmu
w przypadku pomieszczenia magazynowego

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny.

2

Starokunowska 1/7

4,08

12,00

Lokal wolny

3

Reja 11 lokal Nr I

45,08

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 9,60

10,00...

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 24.08.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Wykonanie rozwiązań zastępczych (ponadstandardowych), zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu położonego przy ul. Kuźnia 42 oraz przy ul. Kuźnia 44 w Ostrowcu Świętokrzyskim

    

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2018r., do godziny 10ºº.

ZUM.NDL.4150.3.2018.MS

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Starokunowska 1/7

206,42

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 32,51

12,00

plus 10% wylicytowanej stawki najmu
w przypadku pomieszczenia magazynowego

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny od dnia 01.09.2018 r.

2

Starokunowska 1/7

4,08

12,00

Lokal wolny od dnia 01.09.2018 r.

3

Mickiewicza 18

52,40

12,00

inst...

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego