Ostrowiec Św., dnia 10.10.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków (stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, administrowanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim), wymaganych Prawem Budowlanym zgodnie z artykułem 62 ust 1. pkt. 1. oraz art. 62 ust. 1. pkt.2.”

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

 w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Polna 46

70,40

12,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

2

Chmielna 1A

45,65

2,50

inst. wod.,

kan., elekt.

Lokal wolny

3

Iłżecka 1/5

30,59+ pomieszczenie w piwnicy 25,79 – razem 56,38

2,50

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

4

Sienkiewicza 65/5A

28,76

4,00

inst. wod.,

kan., elekt.

Ostrowiec Św., dnia 03.10.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23  informuje, że nastąpiła

zmiana terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie

Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” – ZUM/zp/27/2017

 

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Termin złożenia oferty: do 11.10.2017r. do godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 11.10.2017r. godz. 1020

 

 Pozostałe warunki nie ulegają...

Ostrowiec Św., dnia 04.09.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Wykonanie rozwiązań zastępczych (ponadstandardowych), zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu położonego przy ul. Kuźnia 38 oraz przy ul. Kuźnia 40 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie do 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10...

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

 w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Polna 46

70,40

16,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny od 01 sierpnia 2017 r.

2

Chmielna 1A

45,65

2,50

inst. wod.,

kan., elekt.

Lokal wolny

3

Iłżecka 1/5

30,59+ pomieszczenie w piwnicy 25,79 – razem 56,38

2,50

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

4

Sienkiewicza 65/5A

28,76

4,00

inst...

Ostrowiec Św., dnia 12.06.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Świadczenie usług transportowych – samochód ciężarowy o nośności powyżej 10 t do 15 t (przewóz materiałów sypkich) -  na potrzeby
Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim 
w latach 2017 - 2018.

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.06.2017r., do godziny...

Ostrowiec Św., dnia 02.06.2017r.

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
27 – 400 Ostrowiec Św., ul Żabia 23
tel. (41) 265 10 50
fax (41) 265 10 21

Znak sprawy: ZUM/zp/ 08 /2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA

„Dostawa zamiatarki mechanicznej do powierzchni utwardzonych.”

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro

 

 

Dyrektor Zakładu Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Łukasz Dybiec

 

Zapytanie ofertowe.

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Polna 46

70,40

20,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny od 01 sierpnia 2017 r.

2

Chmielna 1A

45,65

3,00

inst. wod.,

kan., elekt.

Lokal wolny

3

Iłżecka 1/5

30,59+ pomieszczenie w piwnicy 25,79 – razem 56,38

2,50

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

4

Sienkiewicza 65/5A

28,76

4,00

inst. wod.,

Ostrowiec Św., dnia 01.03.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Obsadzenie 134 szt. Kwietników nalatarniowych wraz z pielęgnacją.”

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.03.2017r., do godziny 10ºº.
w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23, 27 – 400
Ostrowiec Świętokrzyski, w pok. nr 4 – Sekretariat w kopercie z...

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego