Ostrowiec Św., dnia 04.09.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Wykonanie rozwiązań zastępczych (ponadstandardowych), zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu położonego przy ul. Kuźnia 38 oraz przy ul. Kuźnia 40 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie do 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 – SEKRETARIAT

 w kopercie z dopiskiem:

Wykonanie rozwiązań zastępczych (ponadstandardowych), zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu położonego przy ul. Kuźnia 38 oraz przy
ul. Kuźnia 40 w Ostrowcu Świętokrzyskim
”.

        

w terminie do dnia  14.09.2017r. do godziny 10ºº

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 26.10.2017r.

 

 

                                                                                                                                                    Dyrektor Zakładu Usług Miejskich

                                                                                                                                                          w Ostrowcu Świętokrzyskim

                                                                                                                                                                    Łukasz  Dybiec

  ZAPYTANIE OFERTOWE:

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego