Ostrowiec Św., dnia 01.03.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Obsadzenie 134 szt. Kwietników nalatarniowych wraz z pielęgnacją.”

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.03.2017r., do godziny 10ºº.
w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23, 27 – 400
Ostrowiec Świętokrzyski, w pok. nr 4 – Sekretariat w kopercie z dopiskiem:

OFERTA: „Obsadzenie 134 szt. Kwietników nalatarniowych wraz z pielęgnacją.”

 ZUM/zp/05/2017.

 

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 17 maja 2017r.

 

Dyrektor Zakładu Usług Miejskich

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 Łukasz Dybiec

 Załączniki:

Zapytanie ofertowe na kwietniki

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego