Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 10.12.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Sukcesywna dostawa artykułów malarskich dla Zakładu Usług Miejskich

w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019r”

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.12.2018r., do godziny 10:00.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 – Sekretariat w kopercie z dopiskiem:

 

„Sukcesywna dostawa artykułów malarskich dla Zakładu Usług Miejskich

w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019r”

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2019r do 31.12.2019r..

 

Dyrektor Zakładu Usług Miejskich

w Ostrowcu Świętokrzyskim

                                                         

                                                                                                          Łukasz Dybiec

 

ZAPYTANIE OFERTOWE. doc

                                                                                 

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego