Ostrowiec Św., dnia 05.12.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Sukcesywną dostawę rękawic ochronnych dla
Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019r.

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.12.2018r. do godziny 10ºº.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 – SEKRETARIAT

w kopercie z dopiskiem:

OFERTA na: Sukcesywną dostawę rękawic ochronnych dla Zakładu Usług   Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019r.

ZUM.z p. 61/ 2018

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 02 stycznia 2019r. do 31grudnia 2019 r..

 

                                                                                        Dyrektor Zakładu Usług Miejskich

w Ostrowcu Świętokrzyskim

                                                                                                   Łukasz Dybiec

Zapytanie ofertowe .pdf

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego