ZUM.NDL.4150.1.2019.MS

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w wyniku przeprowadzonego w dniu 08 MARCA 2019 roku postępowania przetargowego wyłoniono następujących najemców:

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Przyszły najemca

Uzyskana stawka czynszu netto

1

Iłżecka 1/5

89,61

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 16,04

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym – brak ofert

-

2

Kościelna 16

81,38

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym – brak ofert

-

3

Starokunowska 1/7

51,23

Przetarg zakończony wynikiem...

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego