Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 03.10.2018r.

ZUM-ZP.260.35.2018.RK   

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

1.    Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Adres:

ul. Żabia 23

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

REGON:           291132977 

NIP:               661 – 20 – 18 - 431

Telefon:         (41) 265-10-50

Faks:               (41)

Ostrowiec Świętokrzyski, 04.09.2018 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego: „Wykonanie rozwiązań zastępczych (ponadstandardowych), zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu położonego przy ul. Kuźnia 42 oraz przy ul. Kuźnia 44 w Ostrowcu Świętokrzyskim zamieszczonego dnia 24.08.2018 roku.

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania na wykonanie w/w usługi prowadzonej w trybie...

ZUM.NDL.4150.3.2018.MS

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w wyniku przeprowadzonego w dniu 24 SIERPNIA 2018 roku postępowania przetargowego wyłoniono następujących najemców:

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Przyszły najemca

Uzyskana stawka czynszu netto

1

Starokunowska 1/7

206,42

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 32,51

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym – brak ofert

-

2

Starokunowska 1/7

4,08

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym – brak ofert

-

3

Mickiewicza 18

52,40

Izabela...

numer sprawy: ZUM-ZP.260.17.2018.RK

Ogłoszenie o wyborze oferty

1.    Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:

ZAKŁD USŁUG MIEJSKICH

Adres:

ul. Żabia 23

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

REGON:            291132977  

NIP:               661 – 20 – 18 - 431

Telefon:         (41) 265-10-50

Faks:               (41) 265-10-21

ZUM.NDL.4150.2.2018.MS

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w wyniku przeprowadzonego w dniu 25 MAJA 2018 roku postępowania przetargowego wyłoniono następujących najemców:

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Przyszły najemca

Uzyskana stawka czynszu netto

1

Reja 11 lokal Nr I

45,08

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 9,60

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym – brak ofert

 

2

Mickiewicza 18

52,40

Pan Kamo Hassan
– KAMO HASSAN

12,10

3

Chmielna 1A

45,65

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym...

numer sprawy: ZUM /z p/27/2017

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego

1.    Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:

ZAKŁD USŁUG MIEJSKICH

Adres:

ul. Żabia 23

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

REGON:            291132977             

NIP:                661 – 20 – 18 - 431

Telefon:           (41) 265-10-50

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego