ZUM.NDL.4150.2.2022.RK

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Focha 1

154,36

10,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

2

Rynek 45

41,41

24,00

inst. wod.,

kan., elekt.,

Lokal wolny

3

Os. Ogrody 12

130,65

6,04

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

4

Górzysta 5/11

31,41

7,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny
od dnia 1.06.2022 r.
– możliwość wcześniejszego objęcia lokalu

5

Pawilon – kiosk przy ul. Okólnej

-

180,00 – opłata ryczałtowa

inst. wod.,

kan., elekt.

Lokal wolny

 

Uwaga!

       dotyczy lokalu na Os. Ogrody 12 – poz. 3 – lokal znajduje się na XI piętrze budynku wielomieszkaniowego na Os. Ogrody 12. Złożony jest z kilku pomieszczeń o łącznej pow. 130,65 m2. W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień zalecane jest zapoznanie się ze stanem technicznym przedmiotowego lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie
Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 23, w sali konferencyjnej Nr 11
na zasadach określonych w Uchwale Nr XVII/194/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 26 lutego 2004 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie kompletnej oferty i wpłacenie
wadium w wysokości:

        1.000,00 zł – w przypadku lokali użytkowych,

        300,00 zł – w przypadku lokalu użytkowego – pawilonu (kiosku) przy ul. Okólnej.

Wpłaty należy dokonać do dnia 12 maja 2022 roku do godziny 14:00, w kasie
znajdującej się w siedzibie Zakładu Usług Miejskich przy ul. Żabiej 23.

Oferty z dopiskiem „Oferta – przetarg na wynajem lokali użytkowych” (jedna oferta w jednej kopercie) prosimy składać w Zakładzie Usług Miejskich przy ul. Żabiej 23, pokój Nr 7, do dnia 12 maja
2022 roku do godziny 14:00.

Zwrot wadium dla osób, które nie wygrają przetargu nastąpi w dniu 13 maja 2022 roku
w godzinach od 12:00 do 14:00.

              

Szczegółowe informacje na temat przetargu uzyskać można w siedzibie Zakładu Usług Miejskich przy ul. Żabiej 23, pokój Nr 7 oraz pod numerem telefonu (0-41) 265 – 10 – 50.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w całości lub na poszczególne lokale użytkowe (do wycofania z przetargu lokalu – lokali) bez podania przyczyn, a także do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ostrowiec Świętokrzyski 6 kwiecień 2022 r.

 

1. Dokumenty do przetargu.pdf

2. Oświadczenie.pdf

3. UMOWA NAJMU - PAWILON OKÓLNA - wzór.pdf

4. UMOWA NAJMU LOKAL UŻYTKOWY - wzór.pdf

5. Regulamin przetargowy.pdf

 

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego