Ostrowiec Św., dnia 12.06.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Świadczenie usług transportowych – samochód ciężarowy o nośności powyżej 10 t do 15 t (przewóz materiałów sypkich) -  na potrzeby
Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim 
w latach 2017 - 2018.

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.06.2017r., do godziny 10ºº.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 – SEKRETARIAT

w kopercie z dopiskiem:

OFERTA: Świadczenie usług transportowych – samochód ciężarowy powyżej 10 t (przewóz materiałów sypkich) -  na potrzeby
Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim 
w latach 2017 - 2018.

 

ZUM/z p/ 10/ 2017

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31grudnia 2018r..

 

Dyrektor Zakładu Usług Miejskich

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Łukasz Dybiec

 

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego