Ostrowiec Św., dnia 11.12.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy-

badania wstępne, okresowe i kontrolne

na potrzeby

Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019r.

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2018r., do godziny 10ºº.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 – SEKRETARIAT

                 w kopercie z dopiskiem:

OFERTA Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy-badania wstępne, okresowe i kontrolne na potrzeby Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019r.

ZUM.z p.67 . 2018

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2019r. do 31grudnia 2019r..

 

   Dyrektor Zakładu Usług Miejskich

                                                                                  w Ostrowcu Świętokrzyskim

                                                         

                                                                                        Łukasz Dybiec

Zapytanie ofert pdf.

 

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego