Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 10.12.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Okresowa kontrola stanu technicznego oraz sprawności urządzeń kominowych         i połączeń spalinowych, wentylacyjnych i dymowych wraz z ich udrożnieniem (czyszczeniem), w budynkach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, stanowiącego jej własność, a zarządzanego przez
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019 roku.”.

 

    

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.12.2018 r., do godziny 10ºº.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23,
27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 – Sekretariat w kopercie z dopiskiem:

OFERTA: KONTROLA URZĄDZEŃ KOMINOWYCH ZUM-ZP.260.46.2018.RK.

 

 

Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2019 r. do 31grudnia 2019 r.

 

                                                                                        Dyrektor Zakładu Usług Miejskich

w Ostrowcu Świętokrzyskim

                                                         

                                                                                                          Łukasz Dybiec

Oferta na usługi kominiarskie na 2019 r.pdf

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego