Ostrowiec Św., dnia 05.12.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Sukcesywną dostawę środków czystości dla Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019r.

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.12.2018r, do godziny 10.00.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23,                                27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 – SEKRETARIAT, w kopercie z dopiskiem: OFERTA na: Sukcesywną dostawę środków czystości dla Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019r. ZUM.zp.58.2018.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2019r do 31.12.2019r..

 

                                                                                      Dyrektor Zakładu Usług Miejskich

w Ostrowcu Świętokrzyskim

                                                                                                   Łukasz   Dybiec

ZAPYTANIE OFERTOWE .pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE.doc

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego