Ostrowiec Św., dnia 05.12.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW INSTALACYJNO – SANITARNYCH

DLA ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2019r.”

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (zamówienie do 30 000 euro).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.12.2018r. do godziny 10ºº.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 – SEKRETARIAT w kopercie z dopiskiem:

OFERTA „SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW INSTALACYJNO – SANITARNYCH

DLA ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2019r.”

ZUM.z p. 55. 2018

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 02 stycznia 2019r. do 31grudnia 2019r..

 

                                                                                        Dyrektor Zakładu Usług Miejskich

w Ostrowcu Świętokrzyskim

                                                                                                   Łukasz   Dybiec

ZAPYTANIE OFERTOWE .pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE .doc

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego