Ostrowiec Św., dnia 05.12.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych

dla Zakładu Usług Miejskich  

w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019r.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie do 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 – SEKRETARIAT

w kopercie z dopiskiem:

„Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych

dla Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019r.”        

w terminie do dnia 14.12.2017r. do godziny 10ºº

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r.

                                                                                  Dyrektor Zakładu Usług Miejskich

                                                                                                 w Ostrowcu Świętokrzyskim

                                                                                               Łukasz Dybiec

ZAPYTANIE OFERTOWE. pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE. doc

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego