Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 04.12.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Konserwacja dźwigów elektrycznych w budynku biurowym administrowanym przez Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim ”.

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.12.2018r., do godziny 10:00.

w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23,

27 – 400 Ostrowiec Św., w pok. nr 10 – Sekretariat w kopercie z dopiskiem:

„Konserwacja dźwigów elektrycznych w budynku biurowym administrowanym przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

 

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2019 r. do 31grudnia 2019 r..

 

Dyrektor Zakładu Usług Miejskich

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 Łukasz Dybiec

 

ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

                                                                                  

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego