Załącznik do
Zarządzenie Nr 23/2016
z dnia 16 czerwca 2016 roku

Cennik stawek za reklamy

 

Lp.

Rodzaj reklamy

Jednostka rozliczeniowa

Stawka netto *

Okres czasu przyjęty dla danej stawki

Uwagi

1.

Reklama na słupach oświetlenia ulicznego

do 5 sztuk reklam

21,00 zł/szt.

1 miesiąc

W przypadku reklam okazjonalnych, krótkotrwałych (krótszych niż jeden miesiąc) stawkę należy przeliczyć zgodnie z ilością dni, przyjmując, że średnio miesiąc ma 30 dni.

od 5 sztuk do 10 sztuk reklam

18,00 zł/szt.

1 miesiąc

od 10 sztuk do 50 sztuk reklam

16,00 zł/szt.

1 miesiąc

powyżej 50 sztuk reklam

11,00 zł/szt.

1 miesiąc

2.

Baner reklamowy umieszczony w pasie drogowym

1 baner

150,00 zł/baner

1 miesiąc

3.

Reklama umieszczona na tablicy reklamowej (banerze) będącej własnością ZUM

za każdy rozpoczęty

1 m2 powierzchni reklamy

20,00 zł/m2

1 miesiąc

4.

Reklama umieszczona na ogrodzeniu przy ul. Żeromskiego 11

za każdy rozpoczęty

1 m2 powierzchni reklamy

20,00 zł/m2

1 miesiąc

5.

Reklama umieszczona na elewacji budynku będącego w użytkowaniu ZUM

za każdy rozpoczęty

1 m2 powierzchni reklamy

20,00 zł/m2

1 miesiąc

6.

Reklama umieszczona na terenie nieruchomości będącej w użytkowaniu ZUM (grunt)

za każdy rozpoczęty

1 m2 powierzchni reklamy

20,00 zł/m2

1 miesiąc

* Stawki netto – do stawek należy doliczyć należny podatek VAT wg stawki ustawowej.

 

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego