Informacja na temat zasobu lokalowego – stan na dzień 01 maja 2021 roku

Samorządowy zakład budżetowy Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje w chwili obecnej, zgodne ze swoim statutem, zmienionym ostatni raz 14 października 2010 roku (uchwała Nr LXI/763/2010) zadania gminy
w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

Na dzień 01 maja 2021 roku przekazany na rzecz ZUM zasób obejmuje:

              lokale mieszkalne – 1.067 lokale o pow. użytkowej 38.950,28 m2,

              lokale użytkowe – 78 lokali (liczba określona zgodnie z zawartymi umowami, obejmuje również nieruchomość przy ul. Świętokrzyskiej 22) o pow. użytkowej 9.2540,30m2,

              tereny przyległe o powierzchni 262.390,46m2 (powierzchnia bez udziału
w gruntach wspólnot mieszkaniowych).

Liczba lokali mieszkalnych obejmuje 431 lokale socjalne o pow. 14.457,46 m2.

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego